De Raad van Toezicht
stichting Edu-Ley

 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en het handelen van het College van Bestuur en op de gang van zaken binnen de Stichting. Zij vervult ook de werkgeversrol naar het College van Bestuur. Daarnaast adviseert zij, gevraagd en ongevraagd, het College van Bestuur.

Bij het inrichten van het toezicht heeft de Raad van Toezicht de code Goed Bestuur Primair Onderwijs als uitgangspunt genomen. Jaarlijks legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het gevoerde toezicht via het jaarverslag.

De Raad van Toezicht vergadert ten minste 6 keer per jaar.


Klik hier voor meer informatie