Terug naar index groep 8


Groep 8   Informatie "Overgang naar het voortgezet onderwijs"Belangrijke wijziging in de Advisering t.o.v. voorgaande jaren
  • Wettelijk is bepaald dat met ingang van 2014-2015 de regels met betrekking tot de advisering zijn gewijzigd
  • het advies van de basisschool is nog het enige criteria dat leidend voor toelating op het voortgezet onderwijs
  • de uitslag van de cito eindtoets en psychologische testen spelen geen rol meer als criteria voor toelating. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen niet meer vragen voor die gegevens
  • de basisschool maakt een onderwijskundig rapport op (DOD genaamd). Hierin mogen wel eerder afgenomen psychologische testen worden opgenomen

VMBO-GL-advies
Het VMBO-GL-advies wordt niet meer gegeven. Dat is tegenwoordig een GL/TL advies. De reden hiervoor is dat de verschillen tussen GL en TL heel erg klein zijn. Bovendien gaat dat pas spelen in het derde jaar: dan krijgen GL-leerlingen één theoretisch vak minder en daarvoor komt één beroepsgericht vak in de plaats. Op het adviesformulier moeten we VMBO-TL vermelden wanneer we een VMBO-GT advies geven.

PowerPoint informatie-avond voortgezet onderwijs

Klik hier voor de brief van de regiovoorlichting


Terug naar index groep 8