Nieuw op school…

Kennismaken met De Regenboog


Elk jaar organiseren wij in maart open dagen waarop nieuwe ouders
en kinderen kennis kunnen maken met onze school. Wij geven graag een
rondleiding en u krijgt een informatiepakket met daarin onder andere een
schoolgids en een jaarkalender.
Buiten de open dagen om kunt u een afspraak maken voor
een persoonlijke kennismaking inclusief rondleiding.
Daarnaast kennen wij kennismakingsdagen voor 4-jarigen en
aanname van kleuters.

Uw kind is welkom op school op de dag, dat hij /zij 4 jaar wordt.
In praktijk komen de meeste kleuters op de dag na hun 4e verjaardag.
De kinderen mogen vóór hun 4e verjaardag
gebruikmaken van 5 kennismakingsmomenten; dit zijn 5 dagen of 5 dagdelen.
Deze kennismakingsdagen mogen over ten hoogste 4 weken verspreid
worden ingevuld. De school zal met u contact opnemen om daar nadere
afspraken over te maken. Verdere informatie is in te winnen bij de directie
of bij de leerkrachten van de groepen 1/2.

Bij aanmelding van leerlingen voor de groepen 3 t/m 8 vragen wij telefonisch
informatie aan de school waar de kinderen vandaan komen.
Het zorgteam bekijkt in dat geval of er sprake is van bovengenoemde redenen
die het moeilijk maken de juiste school voor uw kind te zijn.
In principe is ieder kind, waarvan de ouders vertrouwen stellen in ons,
welkom op onze school.
Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen en prettig voelen
binnen een groep en op school. Er kunnen zich echter situaties voordoen
waarin kan worden besloten een kind niet toe te laten, omdat het niet in het belang
is van het kind en/of de school, namelijk:
  • Ernstige gedrags- en/of leerproblemen, waarvoor wij niet de deskundigheid hebben of de begeleiding daarin, om die problemen op een goede en vakkundige manier aan te pakken.
  • Kinderen met een zodanige handicap dat een goede opvang niet mogelijk is.
  • Een groepssamenstelling en/of -grootte die een aanname niet toelaat.

Nieuwe leerlingen voor de groepen 3 t/m 8 worden geplaatst in de groep, waarvoor zij
aangemeld zijn en in aanmerking komen. Dit kan in het begin van een schooljaar, maar
uiteraard ook tussentijds (bijvoorbeeld bij verhuizingen). Ook deze kinderen mogen van te
voren een ochtend mee draaien in de nieuwe groep.

Wilt u vóór de aanmelding van uw kind persoonlijk kennismaken met de school?
Maak een afspraak via of met de directie!