De oudervereniging

Dit is een vereniging binnen de school die bestaat uit enthousiaste ouders die graag een steentje bijdragen aan een leuke schooltijd van hun en andere kinderen.
Deze organisatievorm houdt in dat ouders lid kunnen worden van het bestuur en ook stemrecht hebben. Er zijn statuten en de vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Een van de taken van de OV is het organiseren van activiteiten in samenwerking met enkele leerkrachten. Deze activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage die elk jaar aan het begin van het schooljaar vastgesteld wordt. Enkele activiteiten zijn: Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval, Pasen, Schoolreisje en Koningsspelen.

De activiteiten van de oudervereniging voor het schooljaar 2017-2018 zijn:
- Sinterklaas
- Kerst
- Carnaval
- Pasen
- Koningsspelen
- Schoolfotograaf
- Schoolreis
- Schooltoernooien
- Wandelvierdaagse


Verder komen in de vergaderingen onder andere de ideeënbus van de leerlingen ter sprake en worden activiteiten geëvalueerd.
Bij de vergadering is minimaal één leerkracht uit het team aanwezig.

Er zijn 6 vergaderingen per schooljaar en er verschijnt jaarlijks een jaarverslag. De vergaderdagen worden aan het begin van het schooljaar in overleg vastgelegd. De agenda van de vergadering wordt van te voren op het prikbord in de hal gehangen ter inzage en op de website geplaatst.

Alle ouders zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen en mee te denken over zaken die spelen.
Als je lid van het bestuur wilt worden, wordt er verwacht dat je minimaal twee activiteiten mee organiseert.
Aan het einde van het schooljaar is er een gezellig etentje om het jaar goed af te sluiten (op eigen kosten).

Voor ieder die nieuwsgierig is geworden of zelfs interesse heeft om bij de Oudervereniging te komen; kom een keer naar een vergadering en kijk of het ook iets voor jou is!
Voor vragen kun je terecht bij:

 

Bezetting:

Voorzitter        
Linda Paulusse    
lindapaulusse@gmail.com                               
 
Vice-voorzitter
vacant                   

Secretaris
Sigrid Vermeer  
sigrid119@hotmail.com                       

Penningmeester
Patrick Severijns                     
p.severijns@garansys.nl
 
Leden
Priscilla van Iersel                 
Susan Hornikx                      
Genevieve Severijns                             
Sandra Meeuwesen                 
Monique van Dijk
Corinne Heinen
Simone Hoogendoorn                         
 
Aspirant leden
Annemieke Goossens                

2017-2018 Agenda en notulen Oudervereniging:

2017-09-11 Agenda OV.docx             2018-03-19 Agenda OV.docx 
2017-09-11 Notulen OV.docx            2018-03-19 Notulen OV.docx

2017-11-13 Agenda OV.docx             2018-06-18 Agenda OV.docx
2017-11-13 Notulen OV.docx

2017-12-13 Agenda OV.docx
2017-12-13 Notulen OV.docx

2018-01-29 Agenda OV.docx


2016-2017 Agenda en notulen Oudervereniging:


2016-09-19 Agenda OV.docx            2017-02-06 Agenda OV.docx
2016-09-19 Notulen OV.docx           2017-02-06 Notulen OV.docx

2016-11-07 Agenda OV.docx            2017-04-03 Agenda OV.docx
2016-11-07 Notulen OV.docx           2017-04-03 Notulen OV.docx

2016-12-12 Agenda OV.docx            2017-06-19 Agenda OV.docx
2016-12-12 Notulen OV.docx           2017-06-19 Notulen OV.docx